کانال اینستاگرام شیعیان اروپا
کانال تلگرام شیعیان اروپا
شبکه شیعیان اروپا

تبادل اطلاعات و نظرسنجی مردمی مراکز و فعالین اروپا

چرا؟ به جهت افزایش آگاهی و کارایی مراکز، کمک و ارائه بهتر اطلاعات به مخاطبان فعالیت های فرهنگی، افزایش آگاهی مراکز اروپا درباره ظرفیت های انسانی در دسترس، و ظرفیت سازی برای علاقه مندان فعالیت های فرهنگی در اروپا 

مراکز شیعیان در اروپا

میتوانید در نظرسنجی مراکز شرکت کنید، اطلاعات ما را تکمیل کنید، و یا اضافه کردن مرکز جدیدی را پیشنهاد دهید.

فعالین فرهنگی و مدیران

 • آقای حسن صادقی

  شهر: فرانکفورت، آلمان ویزا: شنگن استقلال/وابستگی: کارمند مرکز امام علی (ع) فرانکفورت سمت فعلی: شاغل در مرکز امام علی (ع) فرانکفورت قاری قرآن

 • آقای میلاد محرک پور

  شهر: فرانکفورت، آلمان ویزا: شنگن استقلال/وابستگی: مستقل تحصیلات: دکترای مهندسی و طلبه حوزه علمیه هامبورگ معاون فرهنگی اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان در اروپا

 • آقای علی شیخی

  شهر: فرانکفورت، آلمان ویزا: شنگن و انگلستان استقلال/وابستگی:مستقل مدیراجرایی هیئت امام علی (ع) فرانکفورت

 • دکتر بهمن پور

  شهر: هلسینکی، فنلاند ویزا: شنگن استقلال/وابستگی: مستقل تحصیلات: دکترا مسئول در مرکز رسالت هلسینکی

 • دکتر اقارب پرست

  شهر: وین، اتریش ویزا: شنگن استقلال/وابستگی: مستقل تحصیلات: دکترا استاد معارف دینی و سخنران

 • آقای کریم زرگر

  شهر: وین، اتریش ویزا: شنگن استقلال/وابستگی: کارمند مرکز امام علی (ع) وین سمت فعلی: شاغل در مرکز امام علی (ع) وین

 • سید مهدی چاوشی نیا

  شهر: هامبورگ، آلمان ویزا: شنگن و بریتانیا استقلال/وابستگی: مستقل مدیر مرکز اسلامی مهدیه هامبورگ

 • دکتر اسماعیل سلیقه

  شهر: بروکسل، بلژیک ویزا: شنگن و بریتانیا استقلال/وابستگی: مستقل تحصیلات: دکترا مدیراجرایی مرکز فرهنگی مشکات بروکسل

 • دکتر محسن رهنما

  شهر: بروکسل، بلژیک ویزا: شنگن و بریتانیا استقلال/وابستگی: مستقل تحصیلات: دکترای پزشکی مسئول فرهنگی مرکز مشکات بروکسل

 • آقای عبدالله محمدیان

  شهر: بیرمنگهام، بریتانیا ویزا: شنگن و بریتانیا استقلال/وابستگی: مستقل مداح اهل بیت (ع)، فعال فرهنگی و طراح

مادحین و سخنرانان

 • سيد محمد تقى جوادى

  شهر: منهایم، آلمان ویزا: شنگن استقلال/وابستگی: مستقل تحصیلات: دانش آموخته حوزه علمیه سمت فعلی: روحانی مقیم

 • سید احمد حسینی

  شهر: هامبورگ، آلمان ویزا: شنگن و انگلستان استقلال/وابستگی: مستقل مداح اهل بیت (ع) و فعال فرهنگی

 • سید محمد داوود میردامادی

  شهر: قم، ایران ویزا: شنگن استقلال/وابستگی: مستقل تحصیلات: دانش آموخته حوزه علمیه طلبه حوزه علمیه قم و پژوهشگر دینی

 • آقای محمد والدمن

  شهر: وین، اتریش ویزا: شنگن و بریتانیا استقلال/وابستگی: کارمند مرکز امام علی (ع) وین تحصیلات: دانش آموخته حوزه علمیه سمت فعلی: روحانی مقیم و مدیر آموزش و پژوهش مرکز امام علی (ع) وین

 • آقای محمدهادی مفتح

  شهر: هامیورگ، آلمان ویزا: شنگن استقلال/وابستگی: نماینده ایران در آلمان تحصیلات: دانش آموخته حوزه علمیه سمت فعلی: روحانی مقیم و مدیر مرکز امام علی (ع) هامبورگ

 • حاج مهدی دردشتیان

  شهر: تهران، ایران ویزا: بریتانیا و شنگن استقلال/وابستگی: مستقل تحصیلات: دانش آموخته حوزه علمیه مداح اهل بیت (ع)

 • آقای حمید اشتیاقی

  شهر: بروکسل، بلژیک ویزا: شنگن استقلال/وابستگی: مستقل مداح اهل بیت (ع)  

 • حاج امین عالیشاهی

  شهر: وین، اتریش ویزا: بریتانیا و شنگن استقلال/وابستگی: مستقل  مداح اهل بیت (ع)

 • حاج نزار القطری

  شهر: لندن، بریتانیا ویزا: بریتانیا و شنگن استقلال/وابستگی: مستقل زبان: فارسی، عربی، انگلیسی، اردو، ترکی مداح اهل بیت (ع)  

 • دکتر محمدرضا نیستانی

  شهر: اصفهان، ایران ویزا: شنگن استقلال/وابستگی: مستقل تحصیلات: دکترا از فرانسه و دانش آموخته حوزه علمیه سمت فعلی: پژوهشگر دینی

 • دکتر سعید سبحانی

  شهر: گلاسکو، اسکاتلند ویزا: بریتانیا و شنگن استقلال/وابستگی: مستقل تحصیلات: دکترا و دانش آموخته حوزه علمیه سمت فعلی: پژوهشگر دینی، روحانی مقیم و مدیر مرکز الهدی گلاسکو

 • سید حمید جزائری شوشتری

  شهر: اصفهان، ایران ویزا: بریتانیا و شنگن استقلال/وابستگی: مستقل تحصیلات: دانش آموخته حوزه علمیه سمت فعلی: استاد حوزه علمیه

 • سید ضیاءالدین مکی

  شهر: پاریس، فرانسه ویزا: شنگن و پریتانیا استقلال/وابستگی: نماینده ایران در بلژیک و فرانسه تحصیلات: دانش آموخته حوزه علمیه سمت فعلی: روحانی مقیم

 • آقای محمود خلیل زاده

  شهر: فرانکفورت، آلمان ویزا: شنگن استقلال/وابستگی: نماینده ایران در آلمان تحصیلات: دانش آموخته حوزه علمیه سمت فعلی: روحانی مقیم و مدیر مرکز امام علی (ع) فرانکفورت

 • آقای نصیر نیکنژاد

  شهر: برلین، آلمان ویزا: شنگن استقلال/وابستگی: نماینده ایران در آلمان تحصیلات: دانش آموخته حوزه علمیه سمت فعلی: روحانی مقیم و مدیر مرکز ایرانیان برلین

 • سید محمد مهدی خادمی

  شهر: کپنهاگ، دانمارک ویزا: شنگن استقلال/وابستگی: نماینده ایران در دانمارک تحصیلات: دانش آموخته حوزه علمیه سمت فعلی: روحانی مقیم و مدیر مرکز امام علی (ع) کپنهاگ

 • آقای حکیم الهی

  شهر: استکهام، سوئذ ویزا: شنگن استقلال/وابستگی: نماینده ایران در سوئد تحصیلات: دانش آموخته حوزه علمیه سمت فعلی: روحانی مقیم و مدیر مرکز امام علی (ع) استکهلم

 • آقای محمد علی محسن زاده

  شهر: وین، اتریش ویزا: شنگن استقلال/وابستگی: نماینده ایران در اتریش تحصیلات: دکترا و دانش آموخته حوزه علمیه سمت فعلی: روحانی مقیم و مدیر مرکز امام علی (ع) وین

 • آقای محمدیان

  شهر: بیرمنگهام، انگلستان ویزا: بریتانیا و شنگن استقلال/وابستگی: نماینده ایران در بریتانیا تحصیلات: دانش آموخته حوزه علمیه سمت فعلی: مدیر و روحانی مقیم مرکز امام رضا (ع)

 • دکتر حمیدرضا ترابی

  شهر: هامبورگ، آلمان ویزا: شنگن استقلال/وابستگی: کارمند مرکز امام علی(ع) هامبورگ تحصیلات: دکترا و دانش آموخته حوزه علمیه سمت فعلی: مدیر حوزه علمیه هامبورک

Go to top